Interview

Stap 1 is altijd goede diagnostiek

‘Zonder goede diagnostiek, geen goede behandeling’, vindt Marjolein van den Bosch die als onderzoekspsycholoog is verbonden aan BirdView.

Diagnostiek zie ik als een puzzel, er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op waarom iemand vastloopt, en die moet je zorgvuldig uitzoeken’, zegt Marjolein van den Bosch. Voor een psycholoog klinkt dat misschien als een open deur, maar ze merkt dat er vaak te snel op behandeling wordt overgegaan, zonder dat er goede diagnostiek aan voorafging.
‘Als je kijkt naar ernstige vermoeidheidsklachten van mensen die zijn vastgelopen in hun werk, dan kunnen die bijvoorbeeld duiden op een burn-out maar ook op een depressie. De symptomen kunnen sterk op elkaar lijken, de behandeling verschilt echter fundamenteel. Bij een behandeling van een depressie moet je juist gedrag gaan activeren, mensen aansturen om iets te ondernemen. Bij een burn-out doe je het omgekeerde; iemand moet eerst tot échte rust komen om daarna stapsgewijs energie op te bouwen. Als je die twee met elkaar verwart en de behandeling eenmaal bent gestart, kun je het tegenovergestelde effect bereiken.’

Mede hierom is bij BirdView onlangs De Burn-out Scan ontwikkeld. Met deze Burn-out Scan wordt op laagdrempelige wijze de aanwezigheid van burn-out klachten onderzocht. Ook worden stress- en steunfactoren en mogelijkheden voor duurzaam herstel in kaart gebracht. Daarnaast wordt een passend behandeladvies gegeven.

Versneld
Marjolein van den Bosch is twee jaar geleden afgestudeerd als psycholoog. Ze studeerde klinische psychologie, en rondde eveneens een opleiding in cognitieve gedragstherapie af. Momenteel is ze bezig met het behalen van haar basisaantekening psychodiagnostiek (beter bekend als de BAPD).

Haar eerste werkdag vond plaats vanuit huis, ze startte met haar nieuwe baan toen de lockdown inging. De coronacrisis lijkt volgens haar een grote impact te hebben op het mentale welzijn van mensen. ‘Bij cliënten die voor de coronapandemie al klachten hadden, zag ik klachten versterken, waardoor uitval versneld plaatsvond. Het werkende leven was vaak niet te combineren met een gezinsleven, waardoor men burn-out klachten ontwikkelde. Anderen werden juist erg somber door het gebrek aan sociaal contact’.

Werk als waarde
Marjolein vertelt dat de kans op uitval kleiner is, wanneer mensen belangrijke waarden in hun werk kunnen realiseren. Daarom wordt er binnen BirdView veel gebruik gemaakt van het ‘Werk als waarde model’, met de bijbehorende capability vragenlijst. ‘Dit is een mooie manier om de waarden in werk bij mensen te onderzoeken; Wat vindt iemand belangrijk in werk? Biedt de werkplek voldoende mogelijkheden om aan deze waarden te werken? En lukt het een werknemer zelf om deze binnen het werk te realiseren?’
Volgens haar verschilt het sterk per individu en leeftijd welke waarden men belangrijk vindt. ‘Ik zie geregeld cliënten van eind vijftig, begin zestig jaar. Deze groep mensen hecht bijvoorbeeld veel waarde aan betrokken worden bij belangrijke beslissingen. Bij jongere werknemers in de spreekkamer lijkt de focus meer te liggen op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden’.

Digitaliseren
Vanwege de coronacrisis is er bij BirdView het nodige gedigitaliseerd. Veel afspraken gaan bijvoorbeeld via ‘de digitale spreekkamer’, waarbij gebruik wordt gemaakt van een beveiligde videoverbinding. ‘Veel cliënten vinden deze flexibele manier van contact prettig. Maar wanneer ze liever naar locatie komen, is dit natuurlijk ook mogelijk’. Daarnaast legt Marjolein uit dat BirdView door de coronacrisis verder is gaan digitaliseren. ‘We zijn bijvoorbeeld gaan onderzoeken hoe we neuropsychologisch testonderzoek op digitale wijze kunnen afnemen. Hiervoor is een digitaal testsysteem aangeschaft, waarmee we allerlei cognitieve functies op digitale wijze kunnen meten. Al deze digitale ontwikkelingen zijn natuurlijk positief, maar we zijn nog dagelijks blij om weer cliënten op onze locatie te kunnen ontvangen!’.

Marjolein van den Bosch
Onderzoekspsycholoog BirdView