Sociale zekerheidswetgeving

In 2005 werd de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (de WAO), vervangen door de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, (de WIA). Wat betekende deze verandering van wet? En hoe verloopt de implementatie van de WIA?

Het grote verschil tussen de WAO en de WIA, is dat er in de WIA onderscheid wordt gemaakt tussen werknemers die gedeeltelijk inzetbaar zijn, en werknemers die niet meer kunnen werken. Het idee achter de WIA is dat men gestimuleerd wordt om te werken; financiële prikkels maken dat (gedeeltelijk) werken, altijd meer oplevert.

Uit cijfers van het CBS blijkt echter dat mensen die in de WIA terecht komen, hier nauwelijks nog uitstromen. In 2020 ontvingen 262.000 mensen een WIA uitkering, de uitstroom in dit jaar was slechts 1,3 procent. In 2019 stroomde slechts 1,2 procent van de mensen uit de WIA. Deze lage uitstroom zorgt voor hoge maatschappelijke kosten.

Een tekort aan herbeoordelingen lijkt onderdeel van het probleem te zijn. De vakbond voor verzekeringsartsen (de NOVAG) geeft aan dat er iets moet veranderen. “Het is belangrijk dat de herbeoordelingen snel plaatsvinden en gepland worden door de artsen. Nu is het vaak op verzoek van de werkgever, dat levert weinig op, maar moeten we wel voorrang geven”, zegt voorzitter van de NOVAG Wim van Pelt. “Werkgevers betalen alleen premie voor werknemers die een gedeeltelijke of tijdelijke WIA-uitkering ontvangen, maar niet voor werknemers die blijvend arbeidsongeschikt worden verklaard”. Deze groep komt daardoor later in aanmerking voor een herbeoordeling.

Door de huidige werkachterstanden bij het UWV worden herbeoordelingen steeds verder uitgesteld. In 2020 wachtte ongeveer 35.000 mensen op een herbeoordeling van het UWV. Experts pleiten daarom om het gehele systeem anders in te richten. Begin dit jaar presenteerde het UWV, samen met de minister van sociale zaken Wouter Koolmees, het idee van een ‘Sociaal Medisch Centrum’. Binnen dit Sociaal Medisch Centrum werken teams van verzekeringsartsen samen met andere experts, zodat herbeoordelingen sneller kunnen plaatsvinden.

Bij BirdView kunnen wij ondersteuning bieden bij een herbeoordeling. Benieuwd wat wij kunnen betekenen? Voor meer informatie en/of overleg over een specifieke casus kunt u contact opnemen met ons secretariaat via: 030- 208 0319, of via expertises@birdview.nl