Interview

Oratie prof. dr. Evelien Brouwers over duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Er is een enorm potentieel voor verbetering van duurzame inzetbaarheid van mensen met psychische problemen, maar daarvoor moeten we op een andere manier naar gezondheid, ziekte en duurzame inzetbaarheid kijken. In de inaugurele rede licht Evelien toe wat deze omslag in denken inhoudt, en wat de effecten daarvan zijn op gezondheid, duurzame inzetbaarheid en welzijn in werk.

Oratie prof. dr. Evelien Brouwers over duurzame inzetbaarheid van medewerkers
Graag informeren wij u dat prof. dr. Evelien Brouwers op vrijdag 28 mei j.l. haar oratie heeft gehouden bij Tilburg University over ‘Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid: je gaat het pas zien als je het door hebt’.

Hierin gaat Evelien in op de vraag wat er nodig is om mensen duurzaam en vitaal aan het werk te helpen en te houden, vooral wanneer er sprake is van ‘psychisch onwelbevinden’.

In haar onderzoek staat de Capability benadering centraal, die gaat over wat werknemers ‘van waarde’ vinden voor hun welzijn, wat hun keuzemogelijkheden zijn om deze waarden te realiseren en over hoe persoonlijke- en of omgevingsfactoren de realisatie van deze mogelijkheden belemmeren of juist mogelijk maken.

Er is een enorm potentieel voor verbetering van duurzame inzetbaarheid van mensen met psychische problemen, maar daarvoor moeten we op een andere manier naar gezondheid, ziekte en duurzame inzetbaarheid kijken. In de inaugurele rede licht Evelien toe wat deze omslag in denken inhoudt, en wat de effecten daarvan zijn op gezondheid, duurzame inzetbaarheid en welzijn in werk.

Omdat er dit jaar geen symposium mogelijk was is er een fysieke publicatie van de oratie beschikbaar die u kosteloos kunt opvragen bij Ascender. Ook kunt u de oratie terugkijken.

 

dr. Evelien P.M. Brouwers
Bijzonder hoogleraar psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid aan Tilburg University en verbonden aan Ascender en Tranzo.

Duurzame inzetbaarheid van werknemers psychische klachten kan veel beter

Verschillende onderzoeken van Evelien Brouwer over de (moeizame) bespreekbaarheid van psychische problemen in de werkomgeving kregen de laatste tijd veel media-aandacht. Zo verscheen afgelopen weekend een publiatie n.a.v. de oratie in de Financiële Telegraaf.

Ascender: innovatie & participatie in wetenschap

Om de kennis op het gebied van arbeid en gezondheid op het hoogste niveau te houden, participeert Ascender actief in de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid van Tranzo, onderdeel van de Universiteit van Tilburg. Ascender levert hiermee een bijdrage aan de wetenschap en past de nieuwste wetenschappelijke inzichten toe in de praktijk. Daarnaast werken we nauw samen met onze opdrachtgevers elke dag aan verbetering van processen en concepten.