Nieuws over Ascender

Jouw Virtuele Werkcoach

Psychologisch dienstverlener op het gebied van arbeid en gezondheid Ascender introduceert officieel ‘Jouw Virtuele Werkcoach‘ tijdens de Dutch Health Week. Naast dat Ascender organisaties ondersteunt medewerkers mentaal gezond te houden, kunnen werkenden nu ook direct bij Ascender aan de bel trekken. Het bedrijf uit Utrecht, gespecialiseerd in o.a. digitale zorg, wil werkenden direct laagdrempelige hulp bieden voor arbeidsgerelateerde vraagstukken. Door tijdig hulp te vragen aan een professional op het gebied van werkvitaliteit kan de weg richting GGZ of drukbezette bedrijfsartsen beperkt of voorkomen worden.

Ascender heeft als missie mensen te ondersteunen goed in, en aan, het werk te blijven. Dit gebeurt door interventies met gekwalificeerde psychologen. Op die momenten dat het nodig is, gedurende het hele werkende leven. Moniek Vossenaar, directeur Ascender: “Je werk heeft invloed op hoe je je voelt en je kwaliteit van leven. Het is voor mensen belangrijk dat werk waarde toevoegt voor zowel henzelf als voor de organisatie. Met ‘Jouw Virtuele Werkcoach’ geven wij direct aandacht aan problemen die spelen bij werkenden en helpen wij bij het zoeken naar oplossingen.”

Zorg steeds digitaler
Mede door Corona heeft beeldschermzorg een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Zo zijn binnen de pilotperiode al circa 100 cliënten geholpen door Jouw Virtuele Werkcoach. Een consult verloopt via telefoon of beeldbellen, en cliënten kunnen direct terecht zonder wachttijden.

Vossenaar: “Wij merken een toename in vraag naar directe mentale hulp. Veel daarvan hoeft niet fysiek plaats te vinden, en hiervoor is een videoconsult of een telefoontje een goed en efficiënt alternatief. Dat maakt de gang naar deze vorm van hulpverlening laagdrempelig. Onze gekwalificeerde psychologen spreken elke dag met mensen met arbeidsgerelateerde problemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een issue met een collega, je niet op je plek voelen op het werk of moeite hebben met grenzen aangeven. Door dit soort zaken tijdig aan te kaarten, kan erger, bijvoorbeeld een burn-out, voorkomen worden.”

Preventieve bescherming tegen uitval
In 2019 zijn maar liefst 2.222 psychische beroepsziekten gemeld. Driekwart hiervan betreft overspanning en burn-out. Dit is dan ook de meest gemelde beroepsziekte. Voor 2020 zijn de cijfers nog niet bekend, maar aannemelijk is dat dit percentage alleen maar hoger geworden is. Een zieke werknemer kost bedrijven circa 250 tot 300 euro per dag. De kosten zijn al snel 2,5 keer hoger dan normaal door o.a. de doorbetaling van het loon, kosten van arbodienst en vervangend personeel.

Vossenaar: “Deze methodiek werkt de-medicaliserend en oplossingsgericht en daardoor kunnen de interventies kort zijn. Door directe mentale ondersteuning te bieden willen wij o.a. voorkomen dat een werkende de gezondheidszorg en ziektewet in gaat door uitval. Puur als preventiemiddel. Vaak lijken onderwerpen die spelen groter dan ze zijn. Onder begeleiding van een deskundige werkcoach, is dat vaak te nuanceren en blijkt dat er bijna altijd wel een oplossing voor handen is. Bovenal willen wij werkenden ondersteunen goed aan het werk blijven. Jouw Virtuele Werkcoach helpt mensen plezier in hun werk terug te vinden en weer te laten ontdekken dat werk ook energie kan geven.”