Artikel geselecteerd voor jou

Van chirurg naar bierbrouwer

‘Autonomie is voor mij een belangrijke waarde’.

Jan-Paul Rutten maakte de niet alledaagse switch van chirurg naar bierbrouwer. Hij nam afscheid van een mooi vak, maar heeft er zeker geen spijt van. ‘Dit vak komt overeen met de waarden waar ik voor sta.’ Zorgverleners worden sterk gedreven door intrinsieke waarden, zoals het willen helpen van mensen. De toenemende administratielast gaat echter steeds meer ten koste van patiëntenzorg; ze komen niet genoeg toe aan datgene waarvoor ze het vak gekozen hebben, en dat verklaart deels het stijgende ziekteverzuim binnen de zorg. Het bevorderen van duurzame inzetbaatbaarheid krijgt dan ook steeds meer aandacht bij werkgevers. Maar soms spelen er ook andere motivaties om de medische wereld te verlaten, zoals bij Jan-Paul Rutten.

‘Geneeskunde heb ik met veel plezier en liefde gedaan, maar ik had voor beide beroepen – chirurgie en bierbrouwen – een enorme passie. Je leert tijdens je studie meer dan medische kennis en kunde alleen, zoals omgaan met mensen, keuzes maken, op acute momenten de knoop kunnen doorhakken – die vaardigheden komen me als ondernemer van pas’, zegt Jan-Paul Rutten.

Wel onderkent hij dat een medisch specialist meer in het stramien van het ziekenhuis werkt. ‘Je functioneert in een systeem en dat kun je niet zomaar veranderen. De autonomie die ik nu ervaar, is voor mij een belangrijke waarde. Het is een veelzijdig, spannend beroep. En wat ook heeft meegespeeld is de familieband met het bedrijf.’ De liefde voor bierbrouwen is hem met de paplepel ingegoten. Rutten groeide op in Gulpen als telg van het familiebedrijf B.V. Gulpener Bierbrouwerij waarvan zijn vader directeur was. Een prachtige jeugd, maar hij wilde weg uit Limburg, ging geneeskunde en tropengeneeskunde studeren in Amsterdam waar hij zijn huidige echtgenote ontmoette die plastisch chirurg is. Samen met hun toen jonge drie kinderen gingen ze naar Nepal om een jaar als tropenarts te werken.

Chirurg in ruste
Gaandeweg de opleiding algemene chirurgie ging ‘het vlammetje’ voor het familiebedrijf bij hem steeds harder branden. ‘Ik trad toe tot de Raad van Commissarissen om mijn tante te vervangen en leerde ondertussen veel van het ondernemerschap. Van mijn toenemende enthousiasme was ik zelf niet eens zo bewust. Maar ik vertelde er aan de keukentafel zó vaak over dat mijn vrouw opperde of ik toch niet die weg moest inslaan. Toen viel bij mij het kwartje. Het was dus geen wilde ontsporing, maar een natuurlijk gegroeid proces. Je moet doen waar je plezier in hebt.’
Als chirurg leiding geven aan een bedrijf gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. In 2012 werd hij adjunct directeur en na een inwerkperiode van drie jaar directeur. ‘Mijn stap betekende afscheid nemen van de kliniek, van een jarenlange investering in tijd en kennis. Na vijf jaar verlies je je inschrijvingen en nu ben ik chirurg in ruste. Toen ik het vertelde aan mijn collega’s waren er twee type reacties: een deel zei: “Wat gaaf.” Een ander deel zei er geen begrip voor te hebben. Dat snap ik wel, het is een beroepsgerichte opleiding, en dat laat je achter je. Ik heb het geaccepteerd.’

Balans
Teruggaan speelt nooit door zijn hoofd, hij is bewust vertrokken en deze baan stelt hem nooit teleur. ‘Het heeft me verrijkt en veel opgeleverd. Ons bedrijf ligt in Zuid-Limburg, in het prachtige gebied tussen Maastricht en Aken. Hier is het leven meer in balans, tussen het werk en het sociale leven. De mooie omgeving, minder een ratrace zoals in de Randstad.’ Zeker, zegt hij, zo’n stap zie je niet zo vaak in de geneeskunde.Af en toe vragen mensen die twijfelen, aan me hoe dat bij mij is gelopen. Het is heel persoonlijk, het hangt af van je karakter, de kansen en de opties. Als ik nu wel eens hoor hoe groot de werkdruk is in de medische wereld dan denk ik: ik heb het ook heel druk, dat hoort erbij. Maar ik kan mijn eigen indeling bepalen. En er zit een familiale-lading onder. Hij is de achtste generatie in het bedrijf. ’Ik ben onderdeel van een lange familiegeschiedenis in de bierbrouwerij. Mijn vader is al in de jaren negentig begonnen met duurzaam produceren, in een tijd dat het nog niet normaal was om ondernemerschap zo te benaderen. Hij was echt een voorloper: de grondstoffen uit de eigen regio halen, innovatief produceren – dat prikkelde mij en dat hebben we fors doorgezet. Het sluit aan bij mijn waarden. We hebben afgelopen jaar het meest duurzame brouwhuis van Europa gebouwd. Onlangs hebben we de koning Willem I prijs voor duurzaam innovatief ondernemen gekregen – daar zijn we enorm trots op.

 

Jan Paul Rutten en het team werkt met lokale Limburgse hop als grondstof voor het Gulpener bier

Werk als Waarde vormt de basis van de visie van Ascender en komt terug in al onze interventies. Om duurzame inzetbaarheid te realiseren moet werk waarde toevoegen aan de organisatie én aan het individu. Dit inspirerende verhaal van de onverwachte carrièreswitch van Jan Paul Rutten is hiervan een mooi voorbeeld. Hij volgde zijn hart en ruilde zijn succesvolle carrière als chirurg in om leiding te gaan geven aan het familiebedrijf Gulpener Bierbrouwerij.