Hoogbegaafdheid op de werkvloer

Uit onderzoek blijkt dat hoogbegaafde werknemers geregeld tegen problemen aanlopen op de werkvloer. Hoe komt dit? En op welke manier kunnen deze werknemers geholpen worden?

In de psychologie komt de term ‘neurodiversiteit’ steeds meer voor. Met deze term wordt benadrukt dat mensen verschillende vormen van denken hebben. De term neurodiversiteit richt zich niet op labels, maar gaat ervanuit dat het ‘standaard brein’ niet bestaat. Het brein kent vele variaties, ook als het gaat om intelligentie.

Het ‘gemiddelde’ intelligentiequotiënt (IQ) ligt tussen de 90 en de 110. Iemand met een IQ tussen de 110 en 130 wordt ‘meer begaafd’ genoemd. Bij een IQ van 130 of hoger, spreken we over hoogbegaafdheid. Volgens het consensusmodel hoogbegaafdheid, van onderzoeker Maud Kooijman van Thiel (2008), hebben hoogbegaafde mensen vele positieve eigenschappen. Dit model stelt dat hoogbegaafde mensen naast een hoge intelligentie, ook een autonome persoonlijkheid, een goed ontwikkeld gevoelsleven, een brede nieuwsgierigheid en een goed ontwikkeld waarnemingsvermogen hebben.

Een lange opsomming aan kwaliteiten, die doet vermoeden dat hoogbegaafde mensen een succesvolle carrière tegemoet gaan. In de praktijk blijkt dit echter niet altijd de werkelijkheid. Psychologe en erebestuurslid van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen, Noks Nauta, publiceerde in 2017 een rapport over hoogbegaafdheid en werk.

Juist door de snelle denkwijze, het buiten de kaders denken of het verder vooruitkijken, lopen hoogbegaafde mensen vast op de werkvloer. Collega’s en leidinggevenden lijken dit tempo vaak niet te kunnen bijhouden, waardoor confrontaties op de werkvloer ontstaan. Het gevolg is dat een groep hoogbegaafde werknemers uitvalt, of dreigt uit te vallen.

Wanneer duidelijk is hoe iemands brein werkt, hoe iemand denkt, kan diegene in zijn of haar kracht worden gezet. Hiermee komen de positieve eigenschappen van het intelligentieprofiel het beste tot zijn recht. Op de hoogte zijn van elkaars kwaliteiten kan ook onder collega’s voor een betere samenwerking zorgen.

Neurodiversiteit in kaart gebracht
Wetenschappers pleiten voor meer aandacht met betrekking tot neurodiversiteit, ook op de werkvloer. Alleen in een passende functie kunnen de positieve eigenschappen van iemands brein zo goed mogelijk worden benut. Dit geldt voor hoogbegaafde mensen, maar ook voor lager begaafde mensen. Een arbeidspsychologisch onderzoek met de aanvullende module intelligentieonderzoek kan in dit geval uitkomst bieden. Binnen het arbeidspsychologische onderzoek wordt een uitgebreide analyse gemaakt van persoonskenmerken, psychosociale factoren, copingvaardigheden en mentale veerkracht. Hiermee wordt een beeld geschetst van de mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot het arbeidsvermogen. Met een aanvullend intelligentieonderzoek kan het intelligentieprofiel worden weergegeven. Hiermee wordt duidelijk wat sterkere en minder sterke kanten zijn, zodat kwaliteiten op de werkvloer optimaal benut kunnen worden.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Onze psychologen denken graag vrijblijvend met u mee. Wij zijn te bereiken via: 030- 208 0319, of via expertises@birdview.nl

Bron: FD