De toepassing van psychodiagnostiek

Benieuwd waarom psychodiagnostiek zo belangrijk is? En hoe wij dit bij Birdview doen? Je leest het in dit artikel.

• De toepassing van psychodiagnostiek
Bij Birdview houden wij ons voortdurend bezig met psychodiagnostisch onderzoek. Met deze onderzoeken proberen wij de klachten van een werknemer die dreigt uit te vallen, of is uitgevallen, in kaart te brengen. Iemand met psychische klachten kan namelijk het beste geholpen worden, wanneer de klachten helder zijn.

Bij een psychodiagnostisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderbouwde meetinstrumenten. Met deze meetinstrumenten onderzoeken we verschillende psychologische domeinen. Allereerst wordt er naar de ervaren klachten gekeken; heeft iemand bijvoorbeeld last van somberheid, angst, vermoeidheid, of lichamelijke klachten? Met veel verschillende vragenlijsten kunnen syndroomstoornissen uit de DSM-V worden gemeten.

Naast deze klachten, wordt de persoonlijkheidsstructuur van de werknemer in kaart gebracht. Hiermee wordt gekeken welke persoonlijkheidseigenschappen aanwezig zijn. Is iemand bijvoorbeeld introvert of extravert van aard? Is iemand emotioneel stabiel, of juist vlug van streek? Het is belangrijk om de persoonlijke eigenschappen van iemand nader te onderzoeken. Deze eigenschappen bepalen bijvoorbeeld hoe iemand op situaties reageert. Daarnaast kan er gekeken worden of iemands persoonlijke eigenschappen, passend zijn binnen een functie.

Tevens wordt er bij psychodiagnostisch onderzoek de ‘veerkracht’ van een werknemer onderzocht. Hiermee bekijken we in hoeverre iemand kan omgaan met stress. In hoeverre lukt het om na een stressvolle gebeurtenis weer terug te keren naar een gezond psychisch evenwicht? Naast de aanwezigheid van veerkracht wordt de copingstijl van de werknemer bestudeerd. Is iemand bijvoorbeeld geneigd om bij stressvolle gebeurtenissen sociaal contact te zoeken? Of vermijdt iemand juist liever problemen, door geen confrontaties aan te gaan? Deze vragen kunnen allemaal beantwoord worden, op basis van een psychodiagnostisch onderzoek. Op basis van deze antwoorden, kan een gedegen advies worden gegeven voor de toekomst.

• Werk als waarde en duurzame inzetbaarheid
BirdView heeft de overtuiging dat werk de geestelijke gezondheid bevordert: maatschappelijk meedoen is betekenisvol. Omdat niet altijd duidelijk is wat hierbij stappen kunnen zijn om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en langdurig (psychisch) ziekteverzuim te voorkomen, biedt gericht onderzoek uitkomst. Binnen onze expertiseonderzoeken wordt er aan de hand van het wetenschappelijke ‘Quality of Working Life Model’ (Prof. dr. Jac van der Klink) – waarin de recente ontwikkelingen in werk, gezondheid en duurzame inzetbaarheid zijn opgenomen – expliciet aandacht besteed aan waarden en mogelijkheden in werk. Gestoeld op wetenschappelijk bevindingen gebruiken wij daarvoor de ‘Capabilities vragenlijst’, waarin niet alleen wordt uitgevraagd wat de medewerker waardevol vindt in zijn/haar werk, maar ook of het huidige werk mogelijkheden biedt om deze waarden te realiseren.

• Positief en oplossingsgericht: diagnostiek naar mogelijkheden
Vanuit onze positieve visie gaan wij naast handvatten voor eventuele beperkingen nadrukkelijk op zoek naar duidelijkheid over bestaande mogelijkheden. Wij onderzoeken herstel bevorderende factoren en brengen beschermende factoren in kaart, welke van groot belang zijn in het voorspoedigen en verduurzamen van herstel.

• Heldere, concrete rapportage met advies
BirdView besteedt bijzondere aandacht aan het helder krijgen van de onderzoeksvraag, waarna wij passende diagnostiek bedrijven. Samen met de opdrachtgever wordt gezocht naar een concrete vraagstelling. Hoe meer helderheid in de vraag, des te duidelijker het antwoord. Adviezen zijn pragmatisch, gericht op herstel en groei en bieden oplossingen voor eventueel ervaren problematiek. Onze rapporten leveren heldere, bruikbare bouwstenen voor het opstellen van een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML).

Dreigt er bij u een werknemer uit te vallen? En vindt u het prettig als één van onze onderzoekspsychologen met u meedenkt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via:
expertises@birdview.nl, of bel naar: 030- 208 03 19.