Artikel geselecteerd voor jou

Werk als Waarde gespreksmethodiek biedt uitkomst in de zorg

Gezond werken in de zorg, juist nu! In de huidige tijd is het (extra) belangrijk om zorgmedewerkers gezond en inzetbaar te houden.

Afdeling neurochirurgie van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) werkt door middel van de Werk als Waarde gespreksmethodiek met succes aan duurzame inzetbaarheid in de zorg. Dankzij de implementatie-impuls van ZonMw breiden ze uit naar nog 3 afdelingen binnen het ETZ en 3 afdelingen van het Jeroen Bosch ziekenhuis.

We onderzochten volop de wensen van de patiënt, maar niet die van onze medewerkers.’, vertelt Paul Bakker, adviseur human resource development, afdeling P&O. Hij houdt zich bezig met loopbaan- en talentontwikkeling van de medewerkers in het ETZ. ‘Precies op het moment dat we ons afvroegen hoe we dit konden aanpakken, benaderde Margot Joosen ons, senior onderzoeker van Tranzo, Tilburg University.’

‘Kunnen we het doen van waardevol werk ook stimuleren? En zo ja, hoe dan?’, wil Margot weten. Ze gebruikt hiervoor de vragenlijst ‘werk capabilities’, die voortkomt uit een eerder door ZonMw gesubsidieerd onderzoek. ‘Dit instrument biedt werkgevers handvatten om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. Ik wil graag onderzoeken hoe deze vragenlijst in de zorgpraktijk kan worden toegepast als start van een gesprek over wat mensen echt belangrijk vinden in hun werk.

We besloten samen op te trekken en van elkaar te leren.’, aldus Paul. Zo ontstond het project ‘Werk als waarde in de zorg’.’

‘We weten uit eerder onderzoek dat mensen die in hun werk kunnen realiseren wat ze echt belangrijk vinden, zich gezonder voelen, minder verzuimen en minder geneigd zijn van baan te veranderen.’ Margot

Succesvolle pilot
Inmiddels is de afdeling neurochirurgie zo’n 1,5 jaar betrokken bij het implementeren van de gespreksmethodiek in het pilotproject ‘Werk als waarde in de zorg’ (zie kader).
Teamleiders neurochirurgie Laura Jue en Yvette Tooten zijn enthousiast over de resultaten.

Yvette: ‘Als we medewerkers vragen naar ons project, weten ze niet zo goed wat het is en inhoudt. Dat vind ik een groot compliment. We voeren de gesprekken zo, dat het team de methodiek niet hoeft te ‘zien’. De werkwijze is al geïntegreerd.’ ‘Laura en Yvette geven ook al eigen woorden aan de methodiek zoals ‘dialoog’,’ merkt Margot op. ‘Terwijl we in het onderzoek spreken van een groepsgesprek. Ze hebben het zich echt al eigen gemaakt.’

Implementatie-impuls om wetenschap en praktijk te verbinden
‘Dankzij de subsidie van ZonMw voor een implementatie-impuls kunnen we de pilot nu uitbreiden naar nog 3 afdelingen binnen het ETZ en 3 afdelingen van het Jeroen Bosch ziekenhuis.’, vertelt Margot. ‘Die afdelingen kunnen veel leren van de ervaringen uit de pilot op de afdeling neurochirurgie van het ETZ.

Paul: ‘De praktijk is leidend in het toepassen van de methodiek en het uitvoeren van het onderzoek. Die aanpak bevalt uitstekend en gebruiken we ook voor de volgende afdelingen’. ‘Precies zoals  deze implementatie was bedoeld’, klinkt Margot enthousiast. ‘De missie van Tranzo, de afdeling van Tilburg University waar dit project onder valt, is om wetenschap en praktijk te verbinden. Ik zie mijzelf dan ook als spin in het web, door wetenschappelijke kennis te vertalen en interessant te maken voor de praktijk. Zo levert het project voor alle partijen een win-win situatie op.’

Stapsgewijze implementatie
We kiezen bewust voor een stapsgewijze implementatie.’, vertelt Margot. ‘Elke paar maanden starten we met een nieuwe afdeling, zodat we met tussentijdse evaluaties kunnen leren van elke implementatie.’ In het Jeroen Bosch Ziekenhuis gebruikt Margot dezelfde strategie als in het ETZ. ‘Ook daar zorgen we eerst voor commitment van de afdeling P&O en worden alle lagen binnen de organisatie betrokken. We faciliteren contact tussen ziekenhuizen en tussen hoofden en teamleiders van verschillende afdelingen om ervaringen uit te wisselen. Dit werkt heel goed; Marjan, Laura en Yvette zijn ambassadeurs geworden van de Werk als Waarde methodiek in het ETZ. Dat dit van binnenuit de organisatie komt vind ik heel krachtig.’

Resultaten verspreiden
Om de resultaten te verspreiden, verwerkt Margot alle opgedane kennis en ervaringen in een handleiding en zet ze haar netwerk in. ‘We werken in dit project samen in een academische werkplaats, dus hebben een goede basis van belangrijke partners zoals werkgeversorganisatie Transvorm, het opleidingsinstituut Netherlands School of Public & Occupational Health, trainers van Ascender en arbodienst HumanTotalCare. Zij gaan ons helpen om de opgedane kennis te integreren in hun trainingen, workshops en opleidingen.’ Paul voegt toe: ‘Ook media zijn geïnteresseerd. Logisch, want veel zorgorganisaties zijn zoekende hoe ze met medewerkers in gesprek moeten gaan. Het is een onderwerp dat veel aandacht krijgt.’

Zijn de resultaten breder toepasbaar?
In dit project ligt de focus op werk als waarde. Suzan Robroek, onderzoeker bij het project ‘Mantelzorgers in de zorgsector: who cares’ is benieuwd of je op die manier ook naar mantelzorg kunt kijken. ‘Vaak wordt er gesproken over overbelasting, maar kun je ook kijken naar de waarde van werkende mantelzorgers?’ Paul ziet wel mogelijkheden: De meeste van de 7 waarden uit de capability lijst zijn van toepassing. En ook de vragen die we bij elke waarde stellen:

  1. Wat vind jij belangrijk?
  2. Word je in je eigen omgeving gefaciliteerd om dat te bereiken?
  3. Lukt het vervolgens ook?

Mijn tip? Ga in groepjes de dialoog aan met de 7 waarden en 3 vragen als inspiratie.’ Margot is het eens. ‘De kern van het project is het voeren van een goed gesprek. Welke methodiek je gebruikt maakt niet uit, als de kern maar is dat je van mens tot mens met elkaar in gesprek gaat. Oordeelloos, en met oprechte aandacht voor de ander. Daarin zie ik zeker toepassingen, ook voor werkende mantelzorgers.’ Op haar beurt is Margot heel benieuwd hoe je ervoor kunt zorgen dat ‘mantelzorgvriendelijkheid’ in je organisatie wordt geïntegreerd.’ Benieuwd naar het antwoord op deze vragen? Lees het artikel ‘Betere werk-privé balans voor zorgmedewerkers dankzij mantelzorgvriendelijk beleid

BRON: ZonMw

Werk als Waarde© model voor Duurzame Inzetbaarheid
Ascender heeft het Werk als Waarde model geïntegreerd in al haar interventies. Daarmee richten wij ons niet alleen op het huidig maar ook op toekomstig functioneren. Nieuwsgierig naar de visie van Jac van der Klink en het Werk als Waarde model? Neem contact op met het secretariaat van Ascender: info@Ascender.nl.