Nieuws over Ascender

MillennialQuest

Wij zien momenteel een groeiende behoefte bij millennials voor coaching. Deze Coronatijd heeft daar zeker ook toe bijgedragen. Millennials, Generation Y, de twintigersdertigers van vandaag, geboren tussen ca 1980 en 2000, zijn met meer dan 3 miljoen in Nederland.

Geboren in een digitale wereld weten de millennials hier als geen ander mee om te gaan. Sociale media en het internet spelen een belangrijke rol in hun belevingswereld. Ze zijn vaak opgevoed met het idee dat het leven maakbaar is en dat zij ‘geweldig’ zijn en simpelweg recht hebben op bepaalde verworvenheden. De millennials worden vaak gezien als een grenzeloze generatie. Maar de Generatie Y heeft ook 9/11 en de nasleep daarvan meegemaakt. Het heeft hen gevormd. Ze merken daarnaast duidelijk de effecten van klimaatverandering en vergrijzing. En velen hadden een lastige start op de arbeidsmarkt. In hun werkmentaliteit willen zij werken met ‘purpose’, zeker geen 9-5 baan, en zo flexibel mogelijk. Graag willen zij snelle resultaten, en direct impact maken. Het lijkt zo eenvoudig rijk te worden door te vloggen op YouTube. Maar werken kan tegenvallen, de werkelijkheid is weerbarstig. Ook qua geldzaken staan de meeste millennials er minder goed voor. Ze lijken nauwelijks geld achter de hand te hebben voor als het even tegenzit, zoals nu. De dagelijkse ‘coffee-to-go’ lijkt de nieuwe norm te zijn. En dat kost geld. Deze opeenstapeling van stressvolle factoren maakt dat vele jongeren dreigen uit te vallen of al zijn uitgevallen.

Zie ook bijvoorbeeld:

• Simon Sinek over Millennials

• Stanford News 

Speciaal voor deze jongeren bieden we een kort coachingstraject  ‘MillennialQuest’ aan met een van onze gekwalificeerde professionals op het gebied van Arbeid & Gezondheid. Dit zijn 3 sessies aangevuld met E-modules, enkele vragenlijsten, waarbij ingegaan wordt op allerlei vragen, die er bij hen leven, zoals omgaan met werkdruk, slecht slapen, geprikkeldheid, fear of missing out, twijfels over gemaakte keuzes en nog te maken keuzes. Uiteraard geldt bij zwaardere problematiek dat we kunnen opschalen naar 6 of 9 sessies.