Communiceren bij een uitgevallen medewerker

Wanneer een werknemer door psychische problematiek uitvalt, is dit merkbaar in de rest van een team. Werknemers krijgen extra werk te doen en weten misschien niet goed waarom hun collega is uitgevallen.

Om als werkgever op een goede manier met deze situatie om te gaan, is het belangrijk om op een strategische wijze, met zowel de uitgevallen werknemer als de rest van het team, te communiceren. Hieronder volgen wat handige tips om met zo’n situatie om te gaan.

In verband met de privacy van de werknemer is een heldere communicatie met deze van belang. Maak een afspraak en bekijk samen welke informatie er gedeeld kan worden naar de rest van het team. In deze afspraak kun je bijvoorbeeld samen een document opstellen, waarin concreet de informatie staat die met het team gedeeld kan worden. Hierin kun je eveneens beschrijven of de medewerker het prettig vindt om berichten van zijn of haar collega’s te ontvangen. Sommige werknemers zullen opfleuren van een kaartje of bloemetje, terwijl anderen liever in rust willen herstellen.

Plan een meeting in met het team, waarin het onderwerp van psychische problematiek bespreekbaar wordt gemaakt. Misschien zijn er andere medewerkers die ooit psychische klachten hebben gehad. Tijdens de meeting geldt natuurlijk, je deelt alleen iets wanneer jij jezelf er prettig bij voelt. Door open over het onderwerp te praten, zal er onderling meer begrip ontstaan. Misschien zijn er werknemers met dezelfde soort klachten en ontstaat er een bepaalde erkenning. Daarnaast wordt het onderwerp door zo’n meeting minder beladen, wat voordelen kan hebben voor het re-integratietraject van de uitgevallen werknemer.

Wanneer het re-integratietraject eenmaal opgestart kan worden, bespreek de procedure dan met het team. Wat zijn de afspraken voor de komende periode? Misschien werkt de uitgevallen werknemer eerst alleen in de ochtend, of neemt hij of zij wat kleinere taken op zich. Door duidelijke verwachtingen in het team te creëren, zal het re-integratietraject soepeler verlopen.