Interview Marieke den Ouden, psycholoog en mediator, over de A&G Campus

“Als je bent opgeleid in de klinische psychologie of in de arbeids- en organisatiepsychologie heb je nog wat extra kennis nodig om mensen in arbeidssituaties goed te begeleiden. Daarom is het mooi dat we in Nederland de registerpsycholoog Arbeid en Gezondheid (A&G) kennen”, zegt Marieke den Ouden, registermediator en registerpsycholoog NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Ze is betrokken bij de A&G Campus die Ascender lanceert. Ze is zo’n dertig jaar actief in het vakgebied arbeid en gezondheid, als universitair medewerker,  organisatieadviseur, trainer, arbeidsmediator en coach. Aan Ascender is ze sinds jaar en dag verbonden als supervisor van aspirant A&G-psychologen.

“Een A&G-psycholoog heeft èn kennis van individuele processen èn kennis van de arbeidscontext”, zegt Den Ouden. “A&O-psychologen zijn geschoold in organisatiekennis en -verandering en gezondheidszorgpsychologen in persoonlijke diagnostiek en verandering. Maar de A&G-psycholoog heeft beide in huis. Zij/hij kan medewerkers begeleiden, maar ook adviseren over het versterken van de vitaliteit of het omlaag brengen van het verzuim.”

Weer aan de slag
Soms denken HR-afdelingen of leidinggevenden dat hun uitgevallen medewerker alleen door een GZ-psycholoog kan worden behandeld. Ze geeft wat voorbeelden van de meerwaarde van de A&G-psycholoog: “GZ-psychologen zeggen soms als iemand is uitbehandeld en de klachten zijn afgenomen: ‘Je bent klaar, en je kunt weer aan de slag’. Ze beseffen niet altijd dat die stap terug naar het werk groot is. Of ze zijn zich niet bewust van het risico op ontslag of loonteruggang in de verschillende fasen van uitval, waardoor ze niet optimaal kunnen begeleiden. Ze kennen misschien niet het krachtenveld rondom arbeid en re-integratie,” zegt Den Ouden. “Mensen zijn soms bang om na een lange periode van uitval weer te beginnen; wat denkt iedereen over hen, zou het wel lukken, moet je nu aan iedereen uitleggen hoe het met je gaat? En wie heeft je taken waargenomen, hoe pak je het weer over, wat speelt er in de organisatie? Dat proces moet goed begeleid worden, en A&G psychologen hebben daarvoor bij uitstek de juiste achtergrond en vaardigheden.”

Het is een misverstand dat psychologen alleen zinvol kunnen begeleiden bij psychische klachten, vindt zij. “Iederéén die na een lange periode van afwezigheid weer terugkomt, ook na bijvoorbeeld een behandeling tegen kanker, moet goed worden begeleid. Dat belang wordt onderschat en dat kan leiden tot nieuwe uitval.”

Kennis vergroten en delen
De A&G Campus van Ascender wil modules aanbieden over een scala aan werkgerelateerde zaken (zoals arbeidspsychologie en personeelspsychologie), over individuele verandering en begeleiding en over aanvullende kennisgebieden zoals arbeidsrecht, ontslagrecht en sociale verzekeringsrecht. Den Ouden: “Je hoeft het niet allemaal zelf te weten, maar het is belangrijk dat je de cliënt kunt adviseren waar hij/zij op moet letten. Bijvoorbeeld belangrijke deadlines in het proces van re-integratie.”

Ze vervolgt: “We denken ook aan vaardigheden om conflicten te hanteren en te de-escaleren. Of omgaan met uitstroom. Want soms passen mensen niet meer in een organisatie en moet je afscheid van elkaar nemen. Maar als je dat niet goed doet, kan dat er in enorm inhakken en een schaduw over rest van het leven leggen.”

Ze is dan ook zeer verheugd met de komst van deze campus als een ontmoetings- en opleidingspunt van kennis en informatie. “We maken gebruik van wat er al is aan opleidingen, en bieden zelf vooral aan wat er nog niet is. De ontwikkelingen op arbeidspsychologisch terrein volgen we goed, zoals over duurzame inzetbaarheid. Nieuw wetenschappelijk onderzoek vertalen we naar de praktijk.”

Twee groepen
Den Ouden heeft de campus samen met Ascender ontwikkeld. Hoewel de registratie tot psycholoog A&G al sinds circa 2004 bestaat, was de opleiding tot nu toe nogal verspreid. De A&G Campus wil aanbod samenbrengen en mensen ondersteunen bij het behalen van de registratie. De A&G Campus biedt een route tot registratie voor twee groepen: A&O psychologen kennen de organisatiecontext, de klinisch psychologen weten alles over de persoon – beide groepen hebben behoefte aan kennis en vaardigheden uit het andere domein.  “We vinden het ook belangrijk om scholing aan te bieden voor de mensen die hun studie net hebben afgerond en voor hen die al jaren bezig zijn en zich laten herregistreren.”

Lees meer over de A&G Campus van Ascender.