Corona update 18 maart Ascender-continuiteit trajecten gewaarborgd

Wij zorgen er voor dat er geen onderbrekingen komen in trajecten.

Naar aanleiding van de huidige stand van zaken – boodschap kabinet 15 en 16 maart jl zetten wij onze dienstverlening als volgt voort:

Tijdelijke procedure begeleidingen en andere interventies bij Ascender

Omdat wij willen dat cliënten en medewerkers geen enkel risico lopen worden alle face2face sessies vanaf heden omgeruild naar sessies vanuit onze digitale spreekkamer of een telefonische sessie -op hetzelfde tijdstip- (uitzonderingen daargelaten in goed overleg tussen client en Ascender)Cliënten worden hierover tijdig geïnformeerd door secretariaat of psycholoog.

Mochten er vragen zijn, dan kunt u direct contact met ons centrale secretariaat op 030-2522792.

Wij wensen organisaties met zieke medewerkers door dit virus veel sterkte en beterschap. En hopen dat u en uw collega’s zo goed mogelijk door deze onzekere periode komen.

Met vriendelijke groet,

Moniek Vossenaar
Directeur Ascender