Beleid Ascender ten aanzien van Coronavirus

Graag uw aandacht voor ons beleid m.b.t. het Coronavirus.​​​​

Tijdelijke procedure begeleidingen en andere interventies bij Ascender

Wij passen de volgende procedure toe:

  • Indien u hoest, verkouden bent of een gevoel van fysiek onbehagen hebt of indien er in algemene zin een risico op besmetting is, wordt de face2face sessie omgezet in een sessie vanuit onze digitale spreekkamer of een telefonische sessie -in principe op hetzelfde tijdstip-; wij vragen u dit bij ons zo snel mogelijk aan te geven op 030-2522792; wij leggen u dan direct uit hoe de digitale spreekkamer werkt;
  • Bij een face2face sessie houden wij ons aan de door het kabinet ingestelde protocollen (aanhouden redelijke fysieke afstand van ca 2 meter en er worden geen handen geschud);
  • Psychologen van Ascender, die klachten hebben, maar niet ziek zijn, werken thuis vanuit de digitale spreekkamer of telefonisch. U wordt hierover geïnformeerd.

Mochten er vragen zijn, dan kunt u direct contact opnemen met het secretariaat (030-2522792).

Met vriendelijke groet,

Moniek Vossenaar/directeur Ascender