Susanne Keulaerds, directeur MedischVitaal

De zorgsector is een branche met maatschappelijke waarde, een waarde die ik belangrijk vind.”

Mijn interesse in de zorg is lang geleden ontstaan tijdens mijn opleiding tot OK-assistente. In die periode heb ik de ziekenhuiswereld leren kennen op operationeel niveau. Nog steeds heb ik profijt van mijn ervaring met het ziekenhuis in die operationele setting. Mijn vervolgstudie: Gezondheidswetenschappen, richting Beleid en Management aan de Erasmusuniversiteit en mijn daaropvolgende loopbaan in ziekenhuizen als oa. directiesecretaris, lijn- en locatiemanager ten tijde van fusies en reorganisaties, heeft er toe geleid dat ik de (bestuurlijke) verhoudingen en de (daarbij behorende) spanningen, die behoren bij professionele samenwerkingsvormen in een ziekenhuis, goed herken. Met mijn ruim twintig jaar ervaring in de gezondheidszorg, ben ik meer dan bekend met de cultuur, samenwerkings- en communicatievormen in ziekenhuizen binnen- en tussen- vakgroepen en met andere disciplines. Ook mijn opgedane kennis in de opleiding tot Commissaris/Toezichthouder heeft daar een andere waardevolle invalshoek en ervaring aan toegevoegd.

Huidige ontwikkelingen in de gezondheidszorg zoals werklast, personeelstekort en uitval als gevolg van ziekte/burn-out, vragen om een omslag in de gehele sector. Meer dan ooit is het voor (het bestuurbaar houden van) de zorgsector van belang dat naar de duurzame inzetbaarheid van de zorgprofessional wordt gekeken. Essentieel hierbij is dat organisatie en zorgprofessional in continue dialoog gaan met elkaar hierover. De whitepaper van MedischVitaal met als titel “beter werken beter maken in de zorg” waarbij duurzame inzetbaarheid centraal staat, gaat hierover.

Bent u nieuwsgierig en wilt u deze whitepaper ontvangen, vraag deze aan via: utrecht@ascender.nl.