Meer weten over het Ascender model Duurzame Inzetbaarheid?

Dick Freriks heeft tijdens het symposium met de titel “Capabilities aan het werk” dat op 11 oktober jl. is gehouden ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. Jac van der Klink het Ascender model van Duurzame Inzetbaarheid gepresenteerd. Dit Ascender model bouwt voort op de Capability benadering en integreert Werk als waarde met zowel individuele – als team-interventies. Dick Freriks gaf tijdens zijn presentatie voorbeelden verschillende praktijk-toepassingen. Als u meer wilt weten over het Ascender model Duurzame Inzetbaarheid en over de toepassingsmogelijkheden in uw organisatie neem dan contact op met Ascender hoofdkantoor voor een afspraak. Telefoon nummer 030-2522792.