Nog te weinig concrete maatregelen voor duurzame inzetbaarheid

Dat blijkt uit het Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid 2019. Aan dit onderzoek van PW. en Factor Vijf Organisatieontwikkeling deden ruim 1500 managers, HR- en arbo-professionals mee. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal organisaties dat duurzame inzetbaarheid tot prioriteit heeft uitgeroepen is gestegen van 59 procent in 2018 naar 68 procent in 2019. Het aantal ondervraagden die zich verantwoordelijk voelt voor de duurzame inzetbaarheid van flexwerkers en zzp’ers is sinds vorig jaar licht toegenomen; in 2018 zegt 32 procent zich ook verantwoordelijk te voelen voor uitzendkrachten en gedetacheerden, inmiddels is dat 35 procent. Ook bekommeren HR-professionals zich vaker om de duurzame inzetbaarheid van zelfstandigen: van 26 procent in 2018 naar 32 procent in 2019.

Concrete maatregelen

Daarentegen is het willen omzetten van dit verantwoordelijkheidsgevoel naar concrete maatregelen gedaald: 55 procent zegt dat in 2019 niet te doen, tegenover 52 procent in 2018. Ook als het gaat om de ontwikkeling van medewerkers is er een dalende lijn. Vorig jaar vond 64 procent van de respondenten dat er volop opleidingsmogelijkheden waren binnen de eigen organisatie tegen 57 procent dit jaar.

Met de autonomie gaat het al evenmin de goede kant op. In 2018 vond 47 procent van de respondenten dat de meeste medewerkers in hun organisatie zelf kunnen beslissen hoe ze hun werk uitvoeren. In 2019 is dit cijfer gedaald naar 40 procent. Die daling komt overeen met cijfers van TNO (2019). Daaruit blijkt dat 45 procent van de werknemers in 2017 een lage autonomie ervaart, terwijl dat in 2007 voor 38 procent van de werknemers gold.

Bron: pwnet.nl