De 3 fases van psychisch verzuim

Wanneer een medewerker verzuimt vanwege psychische klachten is dit vaak voor de omgeving ingewikkelder dan wanneer iemand verzuimt vanwege fysieke klachten. Bij een gebroken been is immers vaak helder hoe lang het verzuim gaat duren en in welke mate de medewerker belast kan worden. Bij verzuim als gevolg van psychische klachten is dit vaak minder duidelijk. Echter net als bij uitval door fysieke klachten kent ook het beloop door psychische klachten een meer vast patroon en zijn er hierin drie fases te onderscheiden:

1. Crisisfase

In de crisisfase is deelname aan het arbeidsproces vaak nog niet goed mogelijk. Inzicht en acceptatie bij de medewerker zijn de eerste randvoorwaarden om tot rust en ontspanning te kunnen komen en perspectief op herstel te krijgen. De focus van de medewerker ligt in deze fase over het algemeen nog volledig bij de klachten. Zeker net na de officiële ziekmelding kampt medewerker veelal met een hoop emoties (frustratie, schuldgevoelens, verdriet, maar ook opluchting) en is hij/zij kwetsbaar.

2. Probleemoplossende fase

In de probleemoplossende fase wordt gaandeweg duidelijk wat de oorzaak van de klachten zijn en wordt er een plan opgesteld hoe deze aan te pakken. Veelal ervaart medewerker nog in aanzienlijke mate klachten, maar ontstaat er meer grip op de problematiek. Op dit punt is het belangrijk dat medewerker de ruimte krijgt om het eigen gedrag onder de loep te nemen en op zoek te gaan naar verandermogelijkheden.

3. Toepassingsfase

In de toepassingsfase gaat de medewerker met verkregen inzichten aan de slag. Wanneer er een begeleiding wordt ingezet heeft de medewerker vaak handvatten gekregen om het eigen gedrag te verbeteren. In de meeste gevallen betekent dit dat de medewerker geleerd heeft wat helpend gedrag is en wat niet. In deze fase dient er ruimte te zijn om te oefenen met het nieuwe gedrag binnen een veilige omgeving.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de drie fases van psychisch verzuim? Neem contact op met Birdview via 030-2080319 of stuur een e-mail.