Burn-out door de WHO officieel erkend als zelfstandige beroepsziekte

In het handboek – International Classification of Diseases (ICD-11) – van de WHO is burn-out opgenomen als een werkgerelateerde ziekte. Volgens de definitie komt burn-out voort uit “chronische stress op de werkplek, die tot onder meer een negatieve houding ten opzichte van het werk en mindere prestaties kan leiden.” De symptomen zijn beschreven als: uitputting, toenemende distantie van het werk, gevoelens van negativisme of cynisme die samenhangen met werk en een afname van werkinzet/motivatie. Het handboek is wereldwijd een leidraad voor artsen voor het stellen van medische diagnoses.

Gokverslaving

Burn-out behoort daarmee tot een van de 55.000 ziekten, symptomen en oorzaken van verwondingen die worden genoemd in ICD-11. De nieuwe catalogus werd goedgekeurd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de WHO in Genève. De lijst is na bijna dertig jaar herzien en treedt op 1 januari 2022 in werking. Ook dwangmatig seksueel gedrag en onlinegokverslaving zijn nieuw in de lijst van gezondheidsproblemen.

Aan elke aandoening wordt een eigen code toegewezen. Artsen over de hele wereld registreren in de toekomst hun diagnoses met de nieuwe codes. Hierdoor kunnen precieze statistieken worden samengesteld en gezondheidstrends worden gedocumenteerd.

Vaag concept

Ondanks dat er decennialang studies zijn verschenen over burn-out bleef de definitie ervan lange tijd een vaag concept en was het lastig om onder wetenschappers consensus te vinden over de specifieke symptomen. Een van de verklaringen is dat het focus van onderzoekers zich richtte op verschillende oorzaken en factoren en er geen poging werd gedaan een specifieke eigen diagnose te ontwikkelen.

Bron:cnn