Meer uitval specialisten door toename niet-medische taken

De aanleiding voor de FMS was een onderzoek van De Jonge Specialist onder aiossen, vorig jaar, waaruit bleek dat burn-outklachten stegen. De FMS stuurde een vragenlijst naar haar circa 22 duizend leden. Daar hebben 870 specialisten op gereageerd. Tweederde gaf aan de indruk te hebben dat de laatste twee jaar meer medisch specialisten wegens een burn-out zijn uitgevallen.

Administratieve last

Als de belangrijkste oorzaak wordt het toenemend aantal niet-medische taken genoemd.  De papiermolens aan administratie, problemen met het Elektronisch Patiënten Dosssier (epd)  en inefficiënte regelgeving zijn dagelijks bronnen van ergernis. Een arts geeft aan dat “het zeer slecht functionerende epd” de voornaamste reden voor hem was om eerder te stoppen met werken. De administratielast, registratielast  (“vinkjescultuur”) en vergaderlast gaan ten kosten van de patiëntenzorg.

Minder autonomie

Als andere oorzaak wordt het moeizaam combineren van werk en privé genoemd. Eén op de drie noemde dit als een reden van ziekteverzuim. Het chronisch tekort aan ondersteunend en verpleegkundig speelt volgens één op de vijf medisch specialisten een rol bij het ontstaan van burn-outklachten. Daarnaast speelt de arbeidscultuur ook een rol: een dominante cultuur van altijd veel en hard (door) werken; tegelijk ervaren ze minder autonomie en zeggenschap op de werkvloer.

Ruim 14 procent gaf aan ooit zelf te zijn uitgevallen vanwege burn-outklachten – een percentage dat overeenkomt met cijfers van het RIVM en RNO over werknemers met burn-outklachten. Slechts twee procent geeft aan dat er juist sprake is van een afname van uitval wegens een burn-out.

Hooggemotiveerd en bevlogen

De uitkomst van de opiniepeiling heeft de FMS – helaas – niet verbaasd. Volgens een woordvoerder is “het zorgelijk als hooggemotiveerde en bevlogen medisch specialisten aangeven dat zij de indruk hebben dat het aantal collega’s dat door een burn-out uitvalt toeneemt.” Samen met de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) wil de FMS zich beter inzetten voor een gezonde en veilige werkomgeving.

Bron: Medisch Contact; demedischspecialist.nl