Eerste arbodienst speciaal voor vrouwen

”We leven in een door mannen gedomineerde wereld die nog te weinig is aangepast op arbeidsparticipatie door vrouwen. Te lang is vanuit de ‘one size fits all’-aanpak gewerkt. Er wordt dus te weinig rekening gehouden met genderverschillen”, stelt Joyce van Dijk, oprichter van de nieuwe arbodienst.

Uit recent onderzoek naar arbeidsomstandigheden van het CBS en TNO blijkt dat het ziekteverzuim onder vrouwelijke werknemers hoger ligt dan onder mannelijke werknemers. Vrouwen voeren op ziekteverzuimpercentage in elke leeftijdscategorie de boventoon;  in de leeftijdscategorie 25-35-jarigen is het verzuimpercentage van vrouwen zelfs het dubbele dan dat van mannen. Voor Van Dijk was dat de aanleiding om via de nieuwe arbodienst de aandacht te vestigen op de gezondheid van vrouwen.

Niet gehoord worden

Bij uitval wordt volgens haar te weinig rekening gehouden met specifieke achtergronden waardoor te veel vrouwen onnodig ziek thuis zijn. “Ze voelen zich niet gehoord of gezien; er is nauwelijks aandacht voor de levensfase waarin ze zitten en de invloed die dat op hen heeft. Deze invloed wordt vaak verward met een burn-out waardoor zij vaak worden behandeld als burn-out patiënten, terwijl ze eigenlijk een andere interventie nodig hebben. Er is een taboe als het gaat om vrouwenklachten, zeker qua hormonale veranderingen. Als we daar een normaal gesprek over kunnen voeren, kunnen we veel klachten wegnemen of zorgen dat we er beter mee omgaan”, aldus Van Dijk.

Vrouwensectoren

HealthyWoman start deze maand en focust zich op vrouwen die in typische vrouwensectoren actief zijn, zoals de thuiszorg, ziekenhuizen, de horeca, de schoonmaakbedrijven. “Duurzame inzetbaarheid staat hoog op de agenda. Als het verzuim onder je personeel lager is, ben je minder afhankelijk van de beschikbaarheid van goed personeel. Daar komt nog bij dat zorguitgaven voor vrouwen hoger zijn dan voor mannen. Door alleen al de uitval als gevolg van overganggerelateerd verzuim terug te dringen, kan er vele tonnen winst worden behaald”, zegt Van Dijk. “Wat je nu ziet is dat vrouwen doorgaan, opgebrand raken, zich ziek melden, uitstromen en dan ben je ze kwijt, terwijl we mensen tekort komen”, zegt Van Dijk. “We moeten daar zuinig op zijn, zeker op die groep tussen de 45 en 55 jaar.”

HealthyWoman richt zich niet alleen op bestaand verzuim, maar juist ook op het voorkomen ervan.

Niet zeuren

Een goed initiatief, vindt hoogleraar bedrijfskunde Yvonne Benschop van de Radboud Universiteit. Benschop is gespecialiseerd in gender en diversiteit in organisaties en ziet ook dat vrouwen te maken krijgen met specifieke problemen die niet goed onderkend en herkend worden. “Het is goed als er meer deskundigheid komt op dat gebied.” Volgens Henk Volberda, hoogleraar bedrijfskunde, is de houding van veel werkgevers nog steeds: niet zeuren. “De standaard blijft de man en dat is behoorlijk achterhaald.”

Bron: rtlz.nl