Cognitieve trainingen voor depressieve patiënten

Eerdere studies hebben al laten zien dat de informatieverwerking door CBM doelgericht kan worden veranderd. Voor het reduceren van symptomen werd onvoldoende bewijs gevonden. Möbius toont aan dat de effecten van rTMS, een alternatieve behandeltechniek ter verandering van hersenactiviteit, kunnen worden beïnvloed door gebeurtenissen die op de behandeling volgen, zoals negatieve emotionele ervaringen. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor verlichting van depressie.

Vertekeningen in informatieverwerking

Möbius concludeert in zijn proefschrift ondermeer dat het is mogelijk om de voor depressie karakteristieke vertekeningen in de informatieverwerking te veranderen. ET-ABM (Eye-Tracking based Attention Bias Modification) lijkt volgens hem hierbij een geschikt instrument om specifiek het aandachtsproces te trainen dat aan depressie gelinkt wordt; het wegkijken van negatieve stimuli. Hierbij konden zowel gezonde proefpersonen als deelnemers met licht verhoogde niveaus van depressie getraind worden. Een relevante vervolgstap zou zijn om de training in een depressieve steekproef te testen.

Geen bewijs voor stressreductie

Dat de studies in dit proefschrift geen bewijs hebben gevonden voor een stressreducerend effect, roept nog twijfel op of deze trainingen therapeutische waarde hebben. Daarvoor is meer onderzoek nodig, dat gebruik zou kunnen maken van instrumenten die wellicht beter geschikt zijn om een therapeutisch effect van de trainingen te meten (bijvoorbeeld stresstaken die ambiguïteit veroorzaken). Een andere verklaring voor de afwezigheid van een verandering in stressreactiviteit zou kunnen zijn dat een enkele trainingssessie onvoldoende is om een betekenisvolle verandering teweeg te brengen.

Bron: Nedkad.nl